بهره‌برداری از نرم افزار سامانه مدیریت فرآیند کمیسیون ماده

مدیر کل طرح‌های توسعه شهری و منطقه‌ای معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان گفت: با توجه به مصوبه هشتم مردادماه ۹۷ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص سامانه مدیریت فرآیند کمیسیون ماده پنج در مراکز استان‌ها، نرم‌افزار سامانه مدیریت فرآیند کمیسیون ماده پنج در شهرداری اصفهان راه‌اندازی شد.

علیرضا ستوده در گفت و گو با خبرنگار ايمنا اظهارکرد: نرم‌افزار سامانه مدیریت فرآیند کمیسیون ماده پنج تحت شبکه اینترنت است و امکانات مورد نیاز به منظور جست وجو، نمایش و ویرایش اطلاعات مکانی و توصیفی موجود در پایگاه داده کمیسیون ماده پنج را فراهم می‌کند.

وی افزود: این سامانه در اصفهان اجرایی شده و شهرداری اصفهان مکاتبات خود در زمینه کمیسیون ماده پنج را در این سامانه ثبت و ارسال می‌کند.

مدیر کل طرح‌های توسعه شهری و منطقه‌ای معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان ادامه داد: سامانه کمیسیون ماده پنج جهت ارتباط شبکه‌ای بین اداره کل راه و شهرسازی استان، شهرداری اصفهان و وزارت راه و شهر سازی راه‌اندازی شده که ارتباط این ارگان‌ها از ابتدای خرداد ماه ۹۸ از طریق سامانه آغاز شده و تمام مکاتبات فرایند کمیسیون ماده پنج از طریق این سامانه انجام می‌شود.

وی با اشاره به دیگر کارکردهای این نرم‌افزار، گفت: صرفه‌جویی در زمان، ورود به شهر الکترونیک، تکریم ارباب رجوع در خصوص صرفه‌جویی در وقت، جلوگیری از مصرف بی‌رویه کاغذ و حفظ منابع منابع طبیعی، حذف فیزیکی نامه‌ها و جلوگیری از اعمال سلایق شخصی از جمله این موارد است.کد محتوا 18626

برچسب ها