یک فرزند شهید: به مدیریت شهری نمره ۱۸ و نیم می‌دهم

یکی از فرزندان شاهد شاغل در شهرداری اصفهان گفت: اراده شهرداری بر شفاف‌سازی، ایجاد تغییر و تسهیل‌گری در کار مردم است و در یک سال اخیر برای تحقق آن از انجام هیچ تلاشی فروگذار نبوده است.

سیدمحمد کاظم خلیفه‌سلطانی، فرزند شهیدحبیب الله خلیفه‌سلطانی در گفت و گو با خبرنگار ايمنا اظهارکرد: در چهارهمین روز از دی ماه سال۹۶ در قالب هجدهمین نشست از سلسله نشست‌های‌ هم‌اندیشی «اصفهان فردا»، شهردار اصفهان در جمع فرزندان شاهد شاغل در شهرداری اصفهان حضور یافت و خوشبختانه برگزاری این نشست نتایج خوبی به همراه داشت؛ برگزاری این گونه جلسات ابتکار بسیار جالب و قابل توجهی بوده و باعث ایجاد نگرش خوب در وضعیت فرزندان شاهد شده است.

وی ادامه داد: در این نشست، شهردار اصفهان به درد و دل تمام فرزندان شاهد گوش داد و بخشی از درخواست‌ها که قابلیت عملیاتی شدن داشت را مورد توجه قرار داد؛ در دوره قبل مدیریت شهری، جلسات پُر طمطراق برگزار می‌شد، اما خروجی خوبی نداشت؛ در نشست‌های اصفهان فردا قابلیت‌های فرزندان شاهد توسط شهردار دیده شد، کاری که در دوره‌های قبل علی‌رغم تمام ادعاها انجام نمی‌شد و اتفاق خاصی برای فرزندان شاهد رقم نمی‌خورد.

این فرزند شهید گفت: در این دوره به کانون فرزندان شاهد شهرداری توجه ویژه‌ای شده و ادامه آن باید منتج به تشکیل کارگروهی برای پیگیری مسایل مربوط به فرزندان شاهد در شهرداری باشد و در جهت توانمندسازی آنها حرکت شود.

وی با بیان اینکه شهردار اصفهان نظر بسیار ویژه و مساعدی به خانواده شهدا و ایثارگران دارد، تصریح کرد: تلاش‌ها در راستای تحقق مطالبات فرزندان شاهد ادامه دارد و معتقدم با ایجاد تغییرات می توان بسیاری از مشکلات را برطرف کرد.

خلیفه‌سلطانی با بیان اینکه مبنای تغییرات در مدیریت جدید شهرداری اصفهان شفافسازی است، گفت: طی یک سال گذشته در راستای شفاف‌سازی اقدامات خوبی انجام شده که نمونه بارز آن شهرسازی الکترونیک بوده است، در واقع اراده شهرداری بر شفاف‌سازی، ایجاد تغییر و تسهیل‌گری در کار مردم است و در یک سال اخیر برای تحقق آن از انجام هیچ تلاشی فروگذار نبوده است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در دوره جدید مدیریت شهری اصفهان مشکلات و دغدغه ایثارگران و فرزندان شاهد مورد توجه قرار گرفته است، گفت: از ۲۰، نمره ۱۸/۵ را به شهرداری اصفهان می‌دهم؛ یک ونیم نمره باقی مانده به این دلیل کسر کردم که برخی اقدامات باید سریعتر اتفاق افتد.  کد محتوا 18184

برچسب ها