جذب ۹۰ درصد بودجه عمرانی شهر در سال گذشته

معاون عمران شهری شهردار اصفهان گفت: سال گذشته حدود ۹۰ درصد بودجه عمرانی شهر جذب شده است و سال گذشته تقریباً سه و نیم برابر سال ۹۷ برای اجرای پروژه‌های عمرانی قرارداد منعقد شد.

ایرج مظفر در گفت و گو با خبرنگار ايمنا ، اظهار کرد: سال گذشته جذب بودجه عمرانی نسبت به سال ۹۷ رشد قابل توجهی داشت و حدود ۹۰ درصد بودجه عمرانی شهر جذب شده است.

وی گفت: بودجه تخصیصی عمرانی شهر دو هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان بود که یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به پروژه قطار شهری و یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مابقی مربوط به پروژه‌های عمرانی شهر بود.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان ادامه داد: از این میزان نیز یک هزار میلیارد تومان برای مباحث تملک هزینه شد، در واقع بودجه خالص عمرانی حدود ۷۰۰ میلیارد تومان بود و بر این اساس ۵۰۰ میلیارد تومان قرارداد برای اجرای پروژه‌ها منعقد شد.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته درصد جذب بودجه مناطق به ترتیب منطقه یک ۲۹ درصد، منطقه دو ۱۶ درصد، منطقه سه ۵۴ درصد، منطقه چهار ۳۵ درصد، منطقه پنج ۲۹ درصد، منطقه شش ۹۰ درصد، منطقه هفت ۶۱ درصد، منطقه هشت ۴۸ درصد، منطقه ۹ - ۵۹ درصد، منطقه ۱۰-۸۴ درصد، منطقه ۱۱ – ۵۷ درصد، منطقه ۱۲- ۳۶ درصد، منطقه ۱۳- درصد ۳۱، منطقه ۱۴-۶۱ درصد، منطقه ۱۵- ۴۶ درصد، منطقه ناژوان ۲۸ درصد و مرکزی ۱۴ درصد بوده است.

مظفر با بیان اینکه سال گذشته تقریباً سه و نیم برابر سال ۹۷ برای اجرای پروژه‌های عمرانی قرارداد منعقد شد، ادامه داد: در مجموع سال گذشته ۳۵۶ پروژه با مبلغ ۷۵۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به تفکیک مناطق و محل اجرا در شهر فعال بود.

وی گفت: در پروژه مرکز همایش‌ها ۲۸ پروژه با مبلغ ۲۶۹ میلیارد تومان است که ۱۶۷ میلیارد تومان از قراردادهای آن مربوط به سال گذشته بوده است.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان تصریح کرد: در شهرداری مرکزی حدود ۵۵۰ میلیون تومان پروژه، مناطق مشترک ۹ پروژه با مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، میدان امام علی (ع) با ۱۰ پروژه ۷۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، ناژوان شش پروژه با مبلغ پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و در نمایشگاه بین‌المللی پنج پروژه با ۳۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان پروژه فعال است.کد محتوا 17318

برچسب ها