تازه نفس ها/ رونمایی از 80 دستگاه اتوبوس

در ادامه برنامه های هفتگی افتتاحیــه پروژه هــای خدماتــی و عمرانی شــهرداری اصفهان همزمان با عید ســعیدغدیر از ۸۰ دســتگاه اتوبوس اسکانیا ۱۲ متری یورو ۴ با حضور وزیر راه و شهرسازی، شــهردار اصفهان، اعضای شورای شهر و مدیران شــهری اصفهان رونمایی شد.

در ادامه برنامه های هفتگیافتتاحیــه پروژه هــای خدماتــی و عمرانیشــهرداری اصفهان همزمان با عید ســعیدغدیر از ۸۰ دســتگاه اتوبوس اسکانیا ۱۲ متری یورو ۴ با حضور وزیر راه و شهرسازی، شــهردار اصفهان، اعضای شورای شهر و مدیران شــهری اصفهان رونمایی شد. در مرحله نخست ۸۰ دستگاه از این اتوبوسها به ارزش ۲۲5۰ میلیارد ریال وارد ناوگان اتوبوسرانی اصفهان شد و در آینده نزدیک ۲۰ دستگاه اتوبوس باقیمانده نیز به این ناوگان اضافه خواهد شــد. جک مکانیکیرمپ معلولان برای استفاده افراد دارای معلولیت، سیستم ایمنی و سرمایشی مطلوب و متناسب با استانداردها، استاندارد یورو چهار و فیلتر DPF برای کاهش آلودگی ناشــی از مصرف سوخت از مهمترین ویژگیهای این اتوبوسهای جدید اســت.    فایل: 

کد محتوا 17176

برچسب ها