پژوهشی برای پردیس مدیریت شهری اصفهان

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: مطالعات امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی تجمیع ساختمان‌های اداری حوزه‌های ستادی شهرداری اصفهان در قالب پردیس مدیریت شهری به عنوان پروژه پژوهشی مساله محور حوزه بهره‌بردار معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی مورد پژوهش قرار گرفت.

مرتضی نصوحی در گفت و گو با خبرنگار ايمنا ، اظهار کرد: در حال حاضر شهرداری اصفهان دارای ساختمان‌های متعددی است که در سطح شهر پراکنده شده است.

وی افزود: اگر چه پراکندگی برای ساختمان‌هایی که نقش خدمات‌رسانی دارند، مفید است، اما به نظر می‌رسد تجمیع ساختمان‌های حوزه‌های ستاد شهرداری بتواند باعث کاهش هزینه‌ها و افزایش منافع اقتصادی شود، همچنین این تجمیع می‌تواند گامی در راستای مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهرداری باشد که خود سرآغازی بر مدیریت یکپارچه شهری است.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان ادامه داد: در این تحقیق سعی شده ابتدا امکان سنجی اقتصادی تجمیع ساختمان‌های ستاد به عنوان یک ابزار پشتیبان تصمیم گیری صورت پذیرد.

وی با بیان اینکه هدف اصلی تحقیق امکان‌سنجی اقتصادی تجمیع ساختمان‌های حوزه‌های ستادی شهرداری در قالب احداث پردیس مدیریت شهری به دنبال پاسخ به این پرسش است که تجمیع ساختمان‌های حوزه‌های ستادی شهرداری اصفهان تا چه اندازه به لحاظ اقتصادی امکان پذیر و به صرفه است؟، اظهار کرد: روش تحقیق از نظر هدف کاربردی است و این تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی-تحلیلی و مقایسه‌ای محسوب می‌شود.

نصوحی گفت: فنون مورد استفاده در این تحقیق تحلیل هزینه فایده بوده و از جمله روش‌های جمع آوری داده نیز پرسش‌نامه، مصاحبه، رجوع به اسناد مکتوب و مطالعات کتاب‌خانه‌ای و اسنادی و مشاهده است.

وی گفت: تجمیع ساختمان‌های حوزه‌های ستاد شهرداری اصفهان در تمامی گزینه‌ها و سناریوهای مورد نظر به لحاظ اقتصادی دارای صرفه اقتصادی است و هرچه مقیاس این پروژه بزرگ‌تر شود، سودآوری و صرفه اقتصادی ناشی از آن نیز بیشتر می‌شود.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان با بیان اینکه در این پروژه ۳۰ ساختمان اداری وابسته به شهرداری بر اساس وظایف سازمانی انتخاب و ارزیابی اقتصادی آنها در قالب سه سناریو تجمیع انجام شده است، تصریح کرد: ارزیابی اقتصادی بر اساس دو معیار درآمد حاصل از فروش و یا اجاره ساختمان‌های موجود و کاهش هزینه‌های ناشی از تجمیع ساختمان‌ها از یک سو و هزینه ساخت پردیس مدیریت شهری از سوی دیگر صورت گرفته است.

وی افزود: بر اساس ارزیابی سناریوهای مختلف در مجموع به لحاظ اقتصادی تجمیع ساختمان‌های منتخب بر اساس دو رویکرد اجاره و فروش و در هر سه موقعیت پیشنهادی به صرفه است و از بین آنها سناریوی اجاره دادن ساختمان‌های موجود به دلیل حفظ منابع و ساختمان‌ها و کمک به افزایش درآمدهای پایدار گزینه مناسب‌تری به نظر می‌رسد.کد محتوا 16910

برچسب ها