تحقق طرح‌های شهرسازی با اجرای پروژه‌های محرک توسعه

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: در بودجه امسال حدود ۷۵ میلیارد تومان اعتبار برای تحقق پروژه‌های محرک توسعه پیش بینی شده است.

سیداحمد حسینی‌نیا در گفت و گو با خبرنگار ايمنا ، اظهار کرد: در راستای تحقق بخشی به سیاست‌ها و طرح‌های تهیه شده در حوزه شهرسازی و معماری، فرآیند تعریف، تصویب و اجرای پروژه‌های محرک توسعه است.

وی افزود: این فرآیند با مشارکت مناطق ۱۵ گانه و ناژوان پس از تعریف پروژه‌های محرک توسعه با برگزاری جلسات ارزیابی هیئت داوران که متشکل از متخصصان، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر است، اصلاح و بازبینی شده و سپس با گذراندن فرآیند تصویب در شورای اسلامی شهر جهت تخصیص بودجه در سال بعدی، مراحل لازم را طی می‌کند.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: در بودجه امسال حدود ۷۵ میلیارد تومان اعتبار برای تحقق پروژه‌های محرک توسعه پیش بینی شده است.

وی تحقق‌پذیری و اجرای سیاست‌ها و طرح‌ها در معاونت شهرسازی را یک اولویت اساسی دانست و گفت: با توجه به اینکه معاونت شهرسازی و معماری به عنوان حوزه ستادی، وظیفه سیاست‌گذاری و تهیه طرح‌های شهرسازی در سطح کلانشهر اصفهان را بر عهده دارد، در سال‌های اخیر اجرا و تحقق بخشی سیاست‌ها و طرح‌های تدوین شده برای ارتقای وضعیت شهرسازی نیاز اساسی بوده است.

حسینی‌نیا گفت: در گذشته بسیاری از طرح‌های تهیه شده به دلیل اجرا نشدن تبدیل به اسناد کتابخانه شده است.

وی با اشاره به بودجه مصوب طرح‌های ویژه شهرسازی و معماری افزود: در سال ۹۷ میزان بودجه مصوب ۴۵ میلیارد ریال و در سال گذشته ۷۰ میلیارد ریال بود که ۵۶ درصد رشد داشته است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان تصریح کرد: میزان تأمین اعتبار در سال ۹۷، ۲۴ میلیارد و ۸۳۰ میلیون ریال و در سال گذشته ۶۱ میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال بود که ۱۴۹ درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به پروژه‌های ویژه معاونت شهرسازی، اظهار کرد: تعداد پروژه‌ها در سال ۹۷، هشت پروژه با مبلغ بیش از ۱۰ میلیارد و ۵۰۳ میلیون ریال و در سال ۹۸، ۲۶ پروژه با مبلغ ۶۱ میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال بود که تعداد پروژه‌ها ۲۲۵ درصد و رقم پروژه‌ها ۴۹۰ درصد افزایش یافته است.

حسینی‌نیا با اشاره به پروژه‌های شهرسازی غیر از ردیف طرح‌های ویژه تصریح کرد: در سال ۹۷ چهار پروژه با مبلغ ۱۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال و در سال گذشته ۲۷ پروژه با مبلغ افزون بر ۱۰۸ میلیارد و ۸۲۶ میلیون ریال بود که تعداد پروژه‌ها با ۵۷۵ درصد و رقم پروژه‌ها با ۶۷۲ درصد افزایش رو به رو بوده است.

وی در خصوص بودجه و جذب درآمد مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان در سال‌های ۹۷ و ۹۸ اظهار کرد: درآمد کل ردیف‌های عوارض پروانه، مازاد بر تراکم، تفکیک اراضی، بالکن، حذف پارکینگ و ماده صد در سال ۹۷، ۱,۳۱۷ میلیارد تومان و در سال ۹۸، ۲,۰۷۲ میلیارد تومان بود؛ همچنین درصد جذب ردیف‌های عوارض پروانه مازاد بر تراکم، تفکیک اراضی، بالکن، حذف پارکینگ و ماده ۱۰۰ در سال ۹۷، ۱۱۱ درصد و در سال ۹۸، ۱۵۳ درصد افزایش داشته است.کد محتوا 16856

برچسب ها