شهرها به کانون‌های میان فرهنگی تبدیل شوند

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان گفت: رهیافتی که به لحاظ فرهنگی می‌تواند بسیاری از مشکلات را رفع کند این است که جهانشهرهای ایران به کانون‌های میان فرهنگی تبدیل شوند.

به گزارش خبرنگار ايمنا ، محمد عیدی در آئین امضای تفاهم‌نامه طلایه‌داران گردشگری ایران، اظهار کرد: شهر موجود زنده است که در فرآیند رشد مدنی تحقق می‌یابد و باید مثل موجود زنده با آن رفتار کنیم چراکه تبعات رفتارهای گوناگون در شهر، مصیبت‌هایی به بار می‌آورد که عارض شهروندان می‌شود.

وی با بیان اینکه دو رهیافت برای داشتن شهری مطلوب در ایران مورد توجه قرار گرفته است، افزود: توسعه پایدار یکی از آنها است که البته پایدار در اینجا یعنی براساس شاخص‌های زیست بومی و نیازهای انسانی برنامه ریزی کنید و به گردشگری پایدار برسید.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در تعریف گردشگری پایدار، تصریح کرد: گردشگری پایدار به این معنا است که ما حق داریم از برکات گردشگری امروز بهره ببریم به شرط اینکه برای آیندگان هم این حق را به رسمیت بشناسیم.

عیدی تاکید کرد: دومین رهیافتی که به لحاظ فرهنگی می‌تواند بسیاری از مشکلات را رفع کند این است که جهانشهرهای ایران به کانون‌های میان فرهنگی تبدیل شوند.

معاون فرهنگی شهردار اصفهان با بیان اینکه آنچه از عظمت ایران به تکرار بیان می‌شود، حاصل کنش کانون‌های میان فرهنگی ایران است، گفت: کانون‌های میان فرهنگی شهرهایی هستند که پای خود را از گستره جغرافیایی حقوقی خود فراتر نهادند و به تعاملات فرا منطقه‌ای را مبنای کار خود قرار داده‌اند.

وی با بیان اینکه شهرهای بزرگ ما در درون خود مانده‌اند، افزود: کانون‌های میان فرهنگی به ارتباطات ملی و فراملی کمک می‌کند و به اقتصاد فرهنگ و خلاقیت فرهنگی مدد می‌رساند.

عیدی با تاکید بر اینکه برای رسیدن به توسعه پایدار و کانون میان فرهنگی باید به سمت شهر فرهنگی برویم، تصریح کرد: شاخص شهر فرهنگی مشخص است به طوری که یک شهر با مؤلفه‌های زیست‌پذیر و انسان‌محور بودن می‌تواند شهر فرهنگی باشد.

رئیس کمیته فرهنگی اجتماعی کلانشهرهای ایران با بیان اینکه باید به سمت فرهنگی شدن شهرها حرکت کنیم، اضافه کرد: اگر شهر به نیاز شهروندان پاسخ داد یک شهر فرهنگی است.

وی گفت: قانونی که سال ۱۳۲۴ نوشته شده در بند ۸ کلیات آن یکی از وظایف شهرداری‌ها را تکثیر معارف می‌داند که این امر تا دهه ۸۰ معطل مانده است.

عیدی افزود: یزد به لحاظ حقوقی کلانشهر است ولی کلانشهر مفهوم تمام شاخص‌های هویتی یزد را در برندارد چراکه هر شهر که از یک میلیون نفر افزایش یافت کلانشهر است.

معاون فرهنگی شهردار اصفهان با بیان اینکه جهانشهر مرکز ارتباطات جهانی می‌شود ولی شاخص‌هایی دارد که همه جهانشهرها ندارند و آن تبدیل ظرفیت‌های بومی به جهانی است، تاکید کرد: اگر شیراز اصفهان جهانشهر بودند مدیران شهری پاسخگوی شهروندان به شکل جهانی بودند و خلاقیت فرهنگی در پایه مدنی داشتند.

وی در خصوص درآمد فرهنگی شهرهای بزرگ و پیشرفته جهان، گفت: درآمد فرهنگی آلمان یا آمریکا بیش از درآمد نظامی یا صنعتی آن‌ها است و این در حالی است که سهم ما از اقتصاد فرهنگ دو صدم درصد است چون در برقراری ارتباط کانون‌های میان فرهنگی موفق نبودیم و درخودمانده شده‌ایم.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان درخصوص توسعه گردشگری خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم هزینه شهرداری را در حوزه زیرساخت کاهش دهیم دموکراتیزه کردن امر گردشگری در سرمایه گذاری و هم در مدیریت لازم است چرا که باید قبول کنیم ساختار رسمی توان تکفل همه امور را ندارد.

عیدی تاکید کرد: در حوزه مدنی باید گردشگری را تقویت کنیم و دموکراتیزه کردن گردشگری رهیافتی است که ما را یک شبه به راه هزار ساله می‌برد.کد محتوا 16776

برچسب ها