سال جهش تولید

از آنجا که گسترش شهرنشینی باعث افزایش شیوع بیماری‌های عفونی و واگیردار همچون کرونا می شود لازم است در طراحی های شهری به گونه ای برنامه ریزی کرد تا از شیوع این نوع بیماری ها جلوگیری شود.

 اینفوگرافیک/طراحی شهری برای کاهش شیوع بیماری
?>