سال جهش تولید

تمام تولیدکنندگان جوجه یکروزه برای تنظیم بازار به معدوم سازی بیش از ۱۱۵ میلیون قطعه جوجه ملزم شدند. اقدامی که واکنش هایی را از سمت صاحب نظران و مردم در جامعه و فضای مجازی به همراه داشت.

برای مطالعه گفت و گوی ایمنا با مدیر اجرایی و عضو هیئت مدیره مجمع فعالان زیست محیطی کشور اینجا کلیک کنید.

 اینفوگرافیک/از جوجه ریزی تا جوجه کشی
?>