سال جهش تولید
  • 1398-12-04 11:06
  • كد محتوا:6875

برای هفته فرهنگی #اصفهان مقرر شد با همکاری و پشتیبانی از سمن ها و خیریه ها، برنامه ریزی برای همدلی و کمک به #سیل زدگان اجرا شود.

?>