نشست هم اندیشی مسئولان ارتباطات شهرداری اصفهان

اولین نشست هم اندیشی سیدعلی معرک نژاد، مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان با مسئولین ارتباطات مناطق، معاونت ها و سازمان های شهرداری اصفهان

برچسب ها