تحقق ۱۸۱ درصدی بودجه منطقه ۱۳ در سال گذشته

مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان از افزایش سه برابری بودجه ۱۴۰۰ منطقه ۱۳ خبر داد و گفت: این منطقه با تحقق ۱۸۱ درصدی بودجه سال ۹۹ در بین مناطق پانزده گانه رتبه نخست تحقق بودجه را به دست آورد.

محمد شرفا در گفت و گو با خبرنگار ايمنا ، اظهار کرد: در سال گذشته بودجه ۱۲۶ میلیارد تومانی منطقه ۱۳ نسبت به بودجه ۱۰۰ میلیارد تومانی سال ۹۸ حدود ۲۶ درصد افزایش یافت.

وی تصریح کرد: سال گذشته بودجه ۱۲۶ میلیارد تومانی این منطقه در مرحله اصلاح با رقم ۱۷۲ میلیارد تومان تحویل داده شد.

مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان ادامه داد: تحقق بودجه سال گذشته این منطقه حدود ۲۳۰ میلیارد تومان بود که به نسبت پیش بینی بودجه، ۱۸۱ درصد محقق شد و در این راستا در بین مناطق پانزده گانه رتبه نخست تحقق بودجه را به دست آوردیم.

وی از افزایش سه برابری بودجه ۱۴۰۰ منطقه ۱۳ خبر داد و خاطرنشان کرد: بودجه سال جاری این منطقه به ۳۳۰ میلیارد تومان رسیده که ۲۳۰ میلیارد تومان آن به بخش عمرانی اختصاص یافته است.

شرفا گفت: از مجموع بودجه ۲۳۰ میلیارد تومانی بخش عمرانی ۱۰۰ میلیارد تومان برای انجام مباحث تملکی در نظر گرفته شده که ۶۰ میلیارد تومان از این رقم برای تملک مسیر پروژه رینگ چهارم پیش بینی شده است.کد محتوا 32034

برچسب ها