تعامل سازمان مدیریت پسماند و پژوهشسراها برای توسعه یادگیری موفقیت محور

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان طی نشستی با رییس اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان و مسئولان پژوهشسراهای دانش آموزی اصفهان در رابطه با فعالیت های مشترک در زمینه های آموزشی و پژوهشی در آستانه برگزاری رویداد بزرگ ایده کاپ و روند تداوم مسیر همکاری، گفتگو و تبادل نظر کردند.

به گزارش خبرگزاری سلامت از اصفهان،رحیم محمدی  با اشاره به ارتقای الگوی آموزش در دوره کنونی و ضرورت به کارگیری روش های فعال آموزش، بیان کرد: شکل دهی آموزش بر حسب نیاز و تحریک کنجکاوی فراگیر برای استخراج نیازهای آموزشی آن ها از جمله تاثیرگذارترین و مطلوب ترین روش های آموزشی است و از جمله اصلی ترین وظایف مدیریت شهری بسترسازی برای ارائه آموزش های نیازمحور و مدیریت محور به عموم شهروندان است که می تواند در پیوند با پژوهشسراها و دیگر بخش های آموزش و پرورش رقم بخورد.

وی  توسعه رفتار مناسب در شهر را منوط به ارائه آگاهی و فهم در میان شهروندان دانسته و بیان کرد: برای تحقق این امر لازم است ابتدا ظرفیت سازی و سپس توانمندسازی بر مبنای تعامل صورت بگیرد تا به تغییر رفتار منجر شود و اگر فرآیند آموزشی منجر به تغییر رفتار نشود، نمی توان آن را موثر و مفید دانست.

محمدی با اشاره به لزوم آموزش در محیط مناسب یادگیری، توضیح داد: در یک جامعه متعالی یادگیری یک فرآیند مستمر است که در اسناد بین المللی از آن به عنوان یادگیری مادام العمر تعبیر می شود و هیچ ارتباطی با سن و جنسبت ندارد بلکه باید همه محیط جامعه در جهت یادگیری باشد که در این راستا پژوهشسراها می توانند نقشی راهبردی داشته باشند و ضمن بسط فعالیت های پژوهشی در زمینه ارائه ایده نیز موثر باشند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان آموزش و تغییر رفتار را نیازمند بردباری و فعالیت مداوم دانسته و افزود: حساس سازی، شبکه سازی، همسو سازی و پیاده سازی محورهای  اصلی در فرآیندهای آموزشی سازمان است که نتیجه آن می تواند اصلاح رفتارشهروندان را به همراه داشته باشد و این همان مطلوب ما در کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی است.

سعیده اقارب پرست؛ رییس اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان نیز ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست و ایجاد ارتباط میان فرآیندهای مدیریت پسماند و پژوهش های دانش آموزی، اظهار داشت: افزایش ۱۰۰درصدی پژوهشراهای اصفهان از نظر کمی و کیفی و برخورداری از مدیران خلاق و فعال این فرصت را فراهم می کند تا ایده کاپ و رویدادهای مشابه در چنین بستری به شکل بهتر انجام و منجر به نتایج ارزشمندتری شوند.کد محتوا 30476

برچسب ها