برنامه‌ریزی صحیح نیازمند اطلاعات دقیق و قابل‌اتکا است.اطلس آمایش اجتماعی اصفهان به عنوان یک نقشه‌راه برای نخستین بار در کلانشهرها از سوی شهرداری اصفهان تدوین شد.

برنامه‌ریزی صحیح نیازمند اطلاعات دقیق و قابل‌اتکا است.اطلس آمایش اجتماعی اصفهان به عنوان یک نقشه‌راه برای نخستین بار در کلانشهرها از سوی شهرداری اصفهان تدوین شد. این سند ١۴ مسأله اجتماعی در ۱۵ منطقه و ٢٢٨ محله را بررسی کرده و به برنامه‌ریزان نهادهای مرتبط، دید شفافی می‌دهد.
کد محتوا 30471

برچسب ها

قدرت اله نوروزی
شهردار اصفهان
30823
یکشنبه, اسفند 17, 1399 - 16:44
قدرت اله نوروزی
شهردار اصفهان
30553
دوشنبه, اسفند 11, 1399 - 08:55
قدرت اله نوروزی
شهردار اصفهان
30551
یکشنبه, اسفند 10, 1399 - 16:17
قدرت اله نوروزی
شهردار اصفهان
30423
دوشنبه, بهمن 27, 1399 - 10:20