‏با مطالبه اهالی ‎#تئاتر، تالار هنر ‎#اصفهان به‌عنوان مهمترین مرکز اجرای تئاتر اصفهان، بازسازی و بازگشایی شد.

‏با مطالبه اهالی ‎#تئاتر، تالار هنر ‎#اصفهان به‌عنوان مهمترین مرکز اجرای تئاتر اصفهان، بازسازی و بازگشایی شد. در آینده با ساخت مجموعه تئاتر شهر در چهارباغ‌عباسی که در دستور کار مدیریت شهری است، هنرمندان، پیشکسوتان و علاقمندان هنرهای نمایشی به آرزوی دیرینه خود می‌رسند.
کد محتوا 30423

برچسب ها

قدرت اله نوروزی
شهردار اصفهان
30823
یکشنبه, اسفند 17, 1399 - 16:44
قدرت اله نوروزی
شهردار اصفهان
30553
دوشنبه, اسفند 11, 1399 - 08:55
قدرت اله نوروزی
شهردار اصفهان
30551
یکشنبه, اسفند 10, 1399 - 16:17
قدرت اله نوروزی
شهردار اصفهان
30471
چهارشنبه, بهمن 29, 1399 - 16:52