شهردار اصفهان گفت: هنرستان هنرهای زیبا،موزه فرش، بلندمرتبه‌سازی‌ها، مهمترین دغدغه‌های استاد فرشچیان برای اصفهان بود.

 

 

به گزارش خبرنگار ایمنا، قدرت الله نوروزی در صفحه توئیتر خود نوشت: "جان و فکر و ذهنم در اصفهان است"؛ این جمله را استاد محمود فرشچیان، چهره جهانی نگارگری ایران در گفتگوی مجازی بیان کرد؛ کرونا اجازه نداد دیداری داشته باشیم و مجازی گفتگو کردیم. هنرستان هنرهای زیبا، موزه فرش و بلندمرتبه‌سازی‌ها، مهمترین دغدغه‌های این هنرمند برای اصفهان بود.
کد محتوا 28900
قدرت اله نوروزی
شهردار اصفهان
30823
یکشنبه, اسفند 17, 1399 - 16:44
قدرت اله نوروزی
شهردار اصفهان
30553
دوشنبه, اسفند 11, 1399 - 08:55
قدرت اله نوروزی
شهردار اصفهان
30551
یکشنبه, اسفند 10, 1399 - 16:17
قدرت اله نوروزی
شهردار اصفهان
30471
چهارشنبه, بهمن 29, 1399 - 16:52