ویژه نامه ای برای بزرگداشت کمال الدین اسماعیل

شاعری به این بزرگی و با این قدرت شاعری چرا اینقدر گمنام و مهجور؟! از هر سو که بنگرید، این شاعر در مهجوری به سر می برد؛ از آرامگاهش بگیرید تا حتی چاپ مجدد دیوانش؛ اما چرا او اینقدر گمنام است؟

شاعری به این بزرگی و با این قدرت شاعری چرا این قدر گمنام و مهجور؟! از هر سو که بنگرید، این شاعر در مهجوری به سر می برد؛ از آرامگاهش بگیرید تا حتی چاپ مجدد دیوانش؛  اما چرا او این قدر گمنام است؟ اگر شیرازی ها این قدر به شعرای خود می نازند  که البته حق هم دارند، اگر خراسانی ها این قدر به زبان و تاریخچه ادبی خود افتخار می کنند  که افتخارشان بجاست، پس چرا اصفهانی ها این قدر به بزرگان خود بی اعتنا هستند و در حقشان جفا می کنند؟ مزار کمال اسماعیل در گوشه ای از اصفهان در خرابی و تاریکی به سر می برد. بسیاری از کنارش رد می شوند؛ درحالی که حتی نمی دانند از کنار مقبره چه شخصی عبور می کنند و عده ای هم که اسم او را  به واسطه وجود خیابانی در شهر می شناسند
کد محتوا 27832

برچسب ها