سال جهش تولید
  • 1399-10-08 10:52
  • كد محتوا:27396
حافظه املاک و شناسنامه شهرداری اصفهان

ویژه نامه ای به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرتضی افروزی 

صبح پاییزی 28 آبان ماه مرگ بر تن زمین سایه گستراند و مرتضی افروزی را به کام خویش خواند.

?>