سال جهش تولید
  • 1399-10-04 09:51
  • كد محتوا:27207

‏در پایان ‎#جشنواره_کودک اعلام شد ۵۰۰ میلیون تومان از صرفه جویی در هزینه ها را به خرید تبلت برای دانش آموزان بی بضاعت اختصاص می دهیم.

‏در پایان ‎#جشنواره_کودک اعلام شد ۵۰۰ میلیون تومان از صرفه جویی در هزینه ها را به خرید تبلت برای دانش آموزان بی بضاعت اختصاص می دهیم

با تامین ۱.۵میلیارد تومان دیگر، حالا با اعتبار ۲میلیارد تومان این فراخوان مناقصه برای خرید تبلت ها از طریق تشریفات قانونی منتشر شد

?>