خوشبختانه گرمابه تاریخی "شاهزاده ها" که در آخرین سال های حکومت صفوی ساخته شده و در بازار فرش خیابان حکیم اصفهان قرار دارد، از خطر تخریب نجات یافت.

خوشبختانه گرمابه تاریخی "شاهزاده ها" که در آخرین سال های حکومت صفوی ساخته شده و در بازار فرش خیابان حکیم اصفهان قرار دارد، از خطر تخریب نجات یافت و توسط شهرداری اصفهان، مرمت و بازسازی شد تا این اثر میراثی به عنوان یک مکان در اختیار گردشگران قرار گیرد. 
کد محتوا 27151

برچسب ها

قدرت اله نوروزی
شهردار اصفهان
30823
یکشنبه, اسفند 17, 1399 - 16:44
قدرت اله نوروزی
شهردار اصفهان
30553
دوشنبه, اسفند 11, 1399 - 08:55
قدرت اله نوروزی
شهردار اصفهان
30551
یکشنبه, اسفند 10, 1399 - 16:17
قدرت اله نوروزی
شهردار اصفهان
30471
چهارشنبه, بهمن 29, 1399 - 16:52