دکتر نوروزی، شهردار اصفهان با انتشار توئیتی، ثبت جهانی هنر نگارگری (مینیاتور) در فهرست میراث جهانی ناملموس را از اصفهان به عنوان مهم‌ترین خاستگاه و جایگاه این هنر به ایرانیان و جهانیان تبریک گفت

جهانشهر اصفهان شهره به نگاهبانی از هنرهای ایرانی است و به عنوان مهمترین خاستگاه و جایگاه مینیاتور، شهره جهانیان است. ثبت جهانی هنر نگارگری(مینیاتور) در فهرست میراث جهانی ناملموس بشری را به ایرانیان و جهانیان تبریک می گوییم. 
کد محتوا 26728

برچسب ها

قدرت اله نوروزی
شهردار اصفهان
30823
یکشنبه, اسفند 17, 1399 - 16:44
قدرت اله نوروزی
شهردار اصفهان
30553
دوشنبه, اسفند 11, 1399 - 08:55
قدرت اله نوروزی
شهردار اصفهان
30551
یکشنبه, اسفند 10, 1399 - 16:17
قدرت اله نوروزی
شهردار اصفهان
30471
چهارشنبه, بهمن 29, 1399 - 16:52