این‌روزها که کارمندان ادارات و مراجعین ‎ماسک دارند و امکان انتقال مطلب به ‎ناشنوایان عزیز از طریق لبخوانی وجود ندارد، ‎شهرداری اصفهان با همکاری انجمن ناشنوایان، مترجمین زبان اشاره را در مناطق و معاونت‌های شهرداری مستقر کرده تا عزیزان ناشنوا برای امور اداری دچار مشکل نشوند
کد محتوا 26022

برچسب ها

قدرت اله نوروزی
شهردار اصفهان
30823
یکشنبه, اسفند 17, 1399 - 16:44
قدرت اله نوروزی
شهردار اصفهان
30553
دوشنبه, اسفند 11, 1399 - 08:55
قدرت اله نوروزی
شهردار اصفهان
30551
یکشنبه, اسفند 10, 1399 - 16:17
قدرت اله نوروزی
شهردار اصفهان
30471
چهارشنبه, بهمن 29, 1399 - 16:52