سال جهش تولید
  • 1399-07-19 20:15
  • كد محتوا:20476
3 پروژه شاخص منطقه ۱۰ اصفهان آماده بهره‌برداری است/ بهره برداری از پارکینگ بیمارستان عسکریه

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان گفت: سه پروژه بزرگ و شاخص در منطقه 10 شهر اصفهان آماده افتتاح و بهره‌برداری است.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، حمید شهبازي با اشاره به مهمترین فعالیت‌های انجام شده برای محرومیت‌زدایی در منطقه 10 اصفهان اظهار كرد: یکی از پروژه‌های آماده افتتاح منطقه ۱۰ پارکینگ طبقاتی بیمارستان عسکریه است که به صورت مشارکتی احداث شده است.

وی افزود: این پارکینگ در مجاورت بیمارستان عسکریه با ظرفیت ۳۰۰ خودرو و با اعتباری بالای ۱۵ میلیارد تومان به صورت مشارکتی احداث شده و آماده بهره‌برداری است.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان با اشاره به پروژه بهینه‌سازی، ساماندهی و مرمت تالار هنر، تصریح کرد: تعمیر سالن تالار هنر وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و استفاده از بخش‌های بدون کاربری این مجموعه به عنوان یکی از تالارهای تخصصی شهر ضروری بود.

وی ادامه داد: از ابتدای سال گذشته به دستور شهردار اصفهان احیای سالن کوچک، اصلاح استاندارسازی پلاتوهای تمرین، ساخت اتاق فرمان مستقل برای سالن کوچک با تجهیزات، تعمیر سیستم‌های تهویه و سرمایشی و گرمایشی، احیای سالن کنفرانس سالن کوچک، اصلاح ورودی تالار و رمپ گذاری برای معلولان، تعمیر تجهیزات نور و صدا در دستور کار قرار گرفت.

شهبازی با بیان اینکه برای اجرای عملیات بهینه‌سازی، ساماندهی و مرمت تالار هنر بیش از هفت میلیارد تومان هزینه شده است، گفت: برای بازسازی و مرمت تالار هنر که مطالبه چند ساله هنرمندان شهر بود اقدامات اساسی شده است.

وی با اشاره به پروژه فرهنگسرای حصه، افزود: با احداث مجموعه‌های فرهنگی دنبال ارتقای سرانه فرهنگی و فرهنگ شهروندی در این منطقه هستیم.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان تاکید کرد: برای احداث پروژه فرهنگسرای حصه بیش از پنج میلیارد تومان هزینه شده و به زودی بهره‌برداری می‌شود تا به صورت تخصصی خدمات ویژه‌ای را به شهروندان ارائه کند.

وی با اشاره به آزادسازی مسیر برای اجرای ایستگاه‌های خط دو قطار شهری اصفهان، گفت: سه ایستگاه قدس، شاهد و لاله در منطقه ۱۰ واقع شده که با همکاری سازمان قطار شهری آزادسازی لازم در حال انجام است.

شهبازی با بیان اینکه منطقه ۱۰ در اجرای پروژه‌ها، طرح‌ها و ایده‌های شهروندان را مورد توجه قرار می‌دهد، افزود: شهروندان به ویژه جوانان فعال منطقه می‌توانند مسائل و موضوعاتی که به توسعه منطقه و رفع مشکلات مردم کمک می‌کند را بر اساس سازوکارهای مشخص شده به شهرداری منطقه انعکاس بدهند.

3 پروژه شاخص منطقه ۱۰ اصفهان آماده بهره‌برداری است/ بهره برداری از پارکینگ بیمارستان عسکریه

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان گفت: سه پروژه بزرگ و شاخص در منطقه 10 شهر اصفهان آماده افتتاح و بهره‌برداری است.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، حمید شهبازي با اشاره به مهمترین فعالیت‌های انجام شده برای محرومیت‌زدایی در منطقه 10 اصفهان اظهار كرد: یکی از پروژه‌های آماده افتتاح منطقه ۱۰ پارکینگ طبقاتی بیمارستان عسکریه است که به صورت مشارکتی احداث شده است.

وی افزود: این پارکینگ در مجاورت بیمارستان عسکریه با ظرفیت ۳۰۰ خودرو و با اعتباری بالای ۱۵ میلیارد تومان به صورت مشارکتی احداث شده و آماده بهره‌برداری است.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان با اشاره به پروژه بهینه‌سازی، ساماندهی و مرمت تالار هنر، تصریح کرد: تعمیر سالن تالار هنر وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و استفاده از بخش‌های بدون کاربری این مجموعه به عنوان یکی از تالارهای تخصصی شهر ضروری بود.

وی ادامه داد: از ابتدای سال گذشته به دستور شهردار اصفهان احیای سالن کوچک، اصلاح استاندارسازی پلاتوهای تمرین، ساخت اتاق فرمان مستقل برای سالن کوچک با تجهیزات، تعمیر سیستم‌های تهویه و سرمایشی و گرمایشی، احیای سالن کنفرانس سالن کوچک، اصلاح ورودی تالار و رمپ گذاری برای معلولان، تعمیر تجهیزات نور و صدا در دستور کار قرار گرفت.

شهبازی با بیان اینکه برای اجرای عملیات بهینه‌سازی، ساماندهی و مرمت تالار هنر بیش از هفت میلیارد تومان هزینه شده است، گفت: برای بازسازی و مرمت تالار هنر که مطالبه چند ساله هنرمندان شهر بود اقدامات اساسی شده است.

وی با اشاره به پروژه فرهنگسرای حصه، افزود: با احداث مجموعه‌های فرهنگی دنبال ارتقای سرانه فرهنگی و فرهنگ شهروندی در این منطقه هستیم.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان تاکید کرد: برای احداث پروژه فرهنگسرای حصه بیش از پنج میلیارد تومان هزینه شده و به زودی بهره‌برداری می‌شود تا به صورت تخصصی خدمات ویژه‌ای را به شهروندان ارائه کند.

وی با اشاره به آزادسازی مسیر برای اجرای ایستگاه‌های خط دو قطار شهری اصفهان، گفت: سه ایستگاه قدس، شاهد و لاله در منطقه ۱۰ واقع شده که با همکاری سازمان قطار شهری آزادسازی لازم در حال انجام است.

شهبازی با بیان اینکه منطقه ۱۰ در اجرای پروژه‌ها، طرح‌ها و ایده‌های شهروندان را مورد توجه قرار می‌دهد، افزود: شهروندان به ویژه جوانان فعال منطقه می‌توانند مسائل و موضوعاتی که به توسعه منطقه و رفع مشکلات مردم کمک می‌کند را بر اساس سازوکارهای مشخص شده به شهرداری منطقه انعکاس بدهند.

 

?>