سال جهش تولید
  • 1399-04-31 14:16
  • كد محتوا:16117
اطلاعیه فروش اوراق مشارکت مترو

انتشار سه هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی شهرداری اصفهان (مترو)

شهرداری اصفهان در نظر دارد به منظور توسعه مترو، سه هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت را به مدت یک روز کاری از تاریخ سه شنبه 31 تیرماه 99 منتشر و از طریق بانک عامل( بانک ملت) عرضه کند.

مدت این اوراق، چهار ساله با نرخ سود علی الحساب 18 درصد به صورت سالانه است.

?>