200 ميليارد تومان اوراق مشاركت براي تامين زيرساخت ها و خريد اتوبوس هاي جديد   

معاون مالي و اقتصادي شهردار اصفهان گفت: 20 تا 30 درصد 200 ميليارد تومان اوراق مشاركت سال 98 براي تامين زيرساخت ها و مابقي براي خريد اتوبوس هاي جديد هزينه خواهد شد.

مرتضي طهراني در گفت و گو با خبرنگار ايمنا، در ارتباط با 200 ميليارد تومان اوراق مشاركت و نحوه هزينه كرد آن در اتوبوسراني اصفهان، اظهار كرد: 200 ميليارد تومان اوراق مشاركت سال 98 در موعد مقرر فروش رفت و مبلغ آن به براي شهرداري واصل شد.

 

وي افزود: با توجه به اينكه طرح توجيهي اوراق مشاركت براي اتوبوس هاي جديد و بي. آر. تي بود، درآمد حاصل از آن نيز در اين راستا هزينه خواهد شد.

 

معاون مالي و اقتصادي شهردار اصفهان ادامه داد: بين 20 تا 30 درصد اوراق مشاركت براي زيرساخت ها و مابقي براي خريد اتوبوس هاي جديد هزينه خواهد شد كه هر دو مورد در حال انجام است.

 

وي با بيان اينكه تعداد 100 دستگاه اتوبوس خريداري شده كه تاكنون 70 دستگاه واصل شده و مبلغ آنها از محل اوراق تسويه شده است، تصريح كرد: هزينه 30 دستگاه اتوبوس جديد را نيز از محل اوراق مشاركت سال 99 پرداخت خواهيم كرد.

 

طهراني با تاكيد بر اينكه با توجه به اينكه توليد اتوبوس در كشور تقريباً متوقف شده، خريداري اتوبوس هاي جديد با دشواري هاي زيادي همراه بود، اظهار كرد: در شرايط سخت اقتصادي فعلي استفاده از اوراق مشاركت بسيار اثرگذار و به نفع شهرداري و خريداران اوراق خواهد بود.

 

معاون مالي و اقتصادي شهردار اصفهان با بيان اينكه صندوق هاي تأمين سرمايه بايد بخشي از سرمايه خود را بر اساس تكليفي كه بانك مركزي مشخص كرده، صرف خريد اوراق مشاركت كنند، گفت: كارمزد شهرداري از اوراق حدود 23.5 درصد است كه نسبت به ساير تأمين سرمايه ها مقرون به صرفه است.

 

وي تاكيد كرد: سياست مديريت شهري اين است كه همچنان با استفاده از اوراق مشاركت بخشي از هزينه ها جبران شود.

 

طهراني يكي از رديف هاي تأمين مالي و بودجه شهرداري را استفاده از اوراق مشاركت دانست و گفت: دريافت اوراق مشاركت به حمايت دولت نياز دارد، اما دولت به دليل مشكلات مالي با تأخير اجازه انتشار اوراق را صادر مي كند.کد محتوا 15954

برچسب ها