مزاحمت مشاغل را به کمسیون بند ۲۰ شهرداری اطلاع دهید

رسیدگی به مزاحمت‌های ناشی از فعالیت مشاغل یا آلایندگی حاصل از آن که به هر نحو آرامش شهروندان و سلامت جسم و روان آنان را مختل کند در صلاحیت کمیسیون بند ۲۰ شهرداری‌ها است.

به گزارش خبرنگار ايمنا ، مأموران شهرداری با مشاهده یک پدیده یا شغل آلاینده ضمن اخطار کتبی به مالک محل، پرونده تخلف را جهت رسیدگی به واحد خدمات شهری شهرداری جهت طرح در کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها ارجاع می‌دهند؛ البته شهروندان نیز می‌توانند موارد تخلف نظیر انتشار بوی نامطبوع، تخلیه آلاینده‌های مختلف در اماکن عمومی و احداث مراکز و مشاغلی که ضایعات آن برای سلامت شهروندان مضر است را به این کمیسیون اطلاع دهند و خواستار رسیدگی شوند.

اگر مرکز آلاینده فاقد مجوز باشد همزمان تخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نیز ارجاع می‌شود، اما اگر محل دارای مجوز باشد، نظریه کارشناسی شهرداری منطقه ضمیمه پرونده می‌شود و پس از تکمیل به موجب اخطاریه‌ای ۴۸ ساعت به مالک فرصت رفع نقص داده می‌شود. در صورت بی توجهی مالک یا متصدی، محل پلمب می‌شود.

مالک یا متصدی می‌تواند به اخطاریه شهرداری اعتراض کند که به آن در دبیرخانه کمیسیون بند ۲۰ رسیدگی می‌شود. در صورت رد ادله اعتراضی مالک یا متصدی در دبیرخانه کمیسیون یا بی‌توجهی به اخطارها، رأی کمیسیون مبنی بر پلمب محل صادر می‌شود. در صورتی که مالک یا متصدی اقدام به فک پلمب کند، شهرداری محل باید در مدت یک هفته پرونده تخلف را به مرجع قضائی ارسال کند.کد محتوا 13496

برچسب ها