۷۸۰ میلیون تومان بودجه فرهنگی در منطقه ۴

مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان با بیان اینکه دو نوع بودجه جاری برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی و یک نوع بودجه عمرانی فرهنگی در منطقه وجود دارد، گفت: بودجه جاری فرهنگی این منطقه امسال ۳۸۰ میلیون تومان و بودجه عمرانی فرهنگی حدود ۴۰۰ میلیون تومان است.

رضا اخوان در گفت و گو با خبرنگار ايمنا اظهار کرد: با توجه به گستردگی منطقه چهار شهرداری اصفهان و وجود ۱۷ محله در آن، مدیریت امور فرهنگی در همه بخش‌های این منطقه یکسان نیست و برنامه‌ها و انتظارات شهروندان متفاوت است.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته رویکردهای فرهنگی در منطقه تغییر کرد به طور مثال، برنامه قرآنی که امسال در ماه رمضان در منطقه چهار برگزار شد، توانست حضور همه طیف‌ها با تنوع گسترده اقشار را به خود جلب کند.

مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان افزود: تولی‌گری‌های متعدد و نبود مدیریت واحد شهری سبب شده تا برنامه‌های فرهنگی توسط چندین نهاد و ارگان و به صورت مجزا از سوی هرکدام از این نهادها برگزار شود که این امر نیز نیاز به بررسی و آسیب شناسی دارد.

وی با تاکید بر اینکه ارزیابی عملکرد در خصوص برنامه‌های فرهنگی مناطق باید از سوی نهادی بی‌طرف و با دریافت نظرات افراد و شهروندانی که از بیرون به برنامه‌ها ورود و نظر می‌کنند، انجام شود، گفت: با توجه به سیاست‌ها و تغییر رویکردهایی که در رأس هرم مدیریتی شهرداری اصفهان رخ داده است، شاهد استقبال چند هزار نفری شهروندان از برنامه‌های فرهنگی در سطح مناطق بودیم.

اخوان تاکید کرد: هدف گذاری منطقه چهار برای اجرای برنامه‌های فرهنگی، براساس زیرساخت هایی مانند وجود مجموعه باغ غدیر با کاربری فرهنگی، گردشگری، مذهبی، ورزشی و ... در این منطقه است.

وی افزود: برای استفاده بهتر از زیرساخت‌های موجود، در راستای بازنگری، تغییر طراحی فضاهای باغ غدیر را در نظر داریم چراکه این کالبد بر اساس نیاز زمان خود شکل گرفته است.

مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان ادامه داد: برای تغییر فضا و به منظور کاربری بیشتر بازنگری‌های لازم بر اساس نیازسنجی و امکان‌سنجی خواهد بود چراکه باید در نظر داشت اکنون به چه امکانات و زیرساخت‌هایی نیاز داریم.

وی با بیان اینکه هم در راستای طرح توسعه و هم در بخش تجهیزات، تغییراتی در باغ غدیر اعمال می‌شود، تصریح کرد: شاید نیاز باشد فضاهایی به این مجموعه اضافه شود علاوه بر این باغ غدیر و تاسیسات مجموعه نیاز به بهسازی دارد.

اخوان تصریح کرد: بخشی از مراکز فرهنگی، ورزشی و اجتماعی در محدوده منطقه چهار مانند باغ جوان در خیابان مشتاق سوم، مجموعه سایت ورزشی مشتاق در خیابان مشتاق دوم، خانه نوجوان در خیابان مفتح، مجموعه ورزشی شهدای کردآباد، در اختیار سازمان فرهنگی – اجتماعی است، اما هزینه نگهداری و مراقبت از فضا و کالبد آنها به عهده منطقه است.

وی با بیان اینکه این تصدی گری نیز دارای نقاط قوت و هم دارای برخی ویژگی‌هایی است که نیاز به تغییر دارد، افزود: به دلیل وجود معاونت های فرهنگی – اجتماعی در مناطق، به نظر می رسد امکان اداره مراکز فرهنگی و ورزشی توسط خود مناطق وجود دارد.کد محتوا 13418

برچسب ها