ویژه نامه ای به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرتضی افروزی 

صبح پاییزی 28 آبان ماه مرگ بر تن زمین سایه گستراند و مرتضی افروزی را به کام خویش خواند.فایل: 

کد محتوا 27396

برچسب ها