پیش بینی هفت هزار و 727 میلیارد تومان منابع درآمدی در لایحه بودجه 1400 شهرداری

پیش بینی هفت هزار و 727 میلیارد تومان منابع درآمدی در لایحه بودجه 1400 شهرداری

انعقاد قراردادهای با ترک تشریفات روند کاهشی داشته است/ انعقاد هزار و 220 قرارداد عمرانی طی 3 سال اخیر در شهرداری اصفهان

انعقاد قراردادهای با ترک تشریفات روند کاهشی داشته است/ انعقاد هزار و 220 قرارداد عمرانی طی 3 سال اخیر در شهرداری اصفهان

یک هزار و ۱۸ میلیارد تومان پروژه در قالب ۴۴۴ قرارداد در شهر فعال است/ کلنگ زنی احداث پیست دوچرخه سواری سپاهانشهر طی روزهای آینده   

یک هزار و ۱۸ میلیارد تومان پروژه در قالب ۴۴۴ قرارداد در شهر فعال است/ کلنگ زنی احداث پیست دوچرخه سواری سپاهانشهر طی روزهای آینده   

خیابان آرمان در اختیار شهروندان منطقه 12 قرار گرفته است/ بهره برداری از پروژه ورزشی - تجاری شهرک نگین تا پایان سال جاری

خیابان آرمان در اختیار شهروندان منطقه 12 قرار گرفته است/ بهره برداری از پروژه ورزشی - تجاری شهرک نگین تا پایان سال جاری

حرکت پرشتاب ابرپروژه های زیرساختی اصفهان

حرکت پرشتاب ابرپروژه های زیرساختی اصفهان

اجرای ۵۳ پروژه عمرانی - خدماتی در منطقه 7 شهرداری اصفهان/ گره های چندین ساله اتوبان چمران باز می شود

اجرای ۵۳ پروژه عمرانی - خدماتی در منطقه 7 شهرداری اصفهان/ گره های چندین ساله اتوبان چمران باز می شود

ایجاد شبکه بهم پیوسته دوچرخه در مناطق 15 گانه اصفهان/ 15 میلیارد تومان اعتبار برای طرح های پیرایش شهری اختصاص یافت

ایجاد شبکه بهم پیوسته دوچرخه در مناطق 15 گانه اصفهان/ 15 میلیارد تومان اعتبار برای طرح های پیرایش شهری اختصاص یافت