برنامه‌ریزی صحیح نیازمند اطلاعات دقیق و قابل‌اتکا است.اطلس آمایش اجتماعی اصفهان به عنوان یک نقشه‌راه برای نخستین بار در کلانشهرها از سوی شهرداری اصفهان تدوین شد.

برنامه‌ریزی صحیح نیازمند اطلاعات دقیق و قابل‌اتکا است.اطلس آمایش اجتماعی اصفهان به عنوان یک نقشه‌راه برای نخستین بار در کلانشهرها از سوی شهرداری اصفهان تدوین شد. این سند ١۴ مسأله اجتماعی در ۱۵ منطقه و ٢٢٨ محله را بررسی کرده و به برنامه‌ریزان نهادهای مرتبط، دید شفافی می‌دهد.کد محتوا 30471

برچسب ها

تازه ترین نقل قول ها