هویت اصفهان و اصفهانی ها برایم مهم و عزیز است و می خواهم که اصفهان من شهر زندگی باشد.کد محتوا 43484

برچسب ها

تازه ترین نقل قول ها