چگونه از دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه درون شهری استفاده کنیم؟

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت:شناسایی روش‌های انتخاب دوچرخه استاندارد و استفاده صحیح از آن به عنوان یک وسیله نقلیه درون شهری به عنوان پروژه پژوهشی حوزه بهره بردار معاونت حمل و نقل و ترافیک با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی است که در دانشگاه پیام نور اصفهان مورد پژوهش قرار گرفت.

سعید ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: پس از تأیید عنوان و عقد قرارداد بین دانشگاه پیام نور استان اصفهان و معاونت برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات شهرداری اصفهان و ابلاغ آن در اسفند ماه ۱۳۹۵ توسط دانشگاه به مجری طرح، تیم پژوهشی متشکل از سه نفر از دانشجویان دکتری دانشگاه اصفهان به سرپرستی مجری طرح اقدام به مطالعه و جست و جو در حوزه مذکور در منابع مکتوب به ویژه در اینترنت و فضای مجازی پرداخت.

وی افزود: در این راستا بیش از ۱۵۰ مقاله لاتین در حوزه حمل و نقل و دوچرخه سواری و به ویژه ارگونومی دوچرخه استاندارد استخراج و مطالعه و ترجمه شد که نتایج آنها در فصل دوم منعکس شد؛ همچنین بیش از ۲۰ مقاله مرتب با این حوزه در منابع فارسی و مجلات علمی پژوهشی کشور استخراج و مطالب مفید آنها برداشت شد.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان با اشاره به پژوهش شناسایی روش‌های انتخاب دوچرخه استاندارد و استفاده صحیح از آن به عنوان یک وسیله نقلیه درون شهری، خاطرنشان کرد: این پژوهش از لحاظ استفاده از نتایج، کاربردی و از حیث شیوه اجرا کیفی و از نوع گرندد تئوری با رویکرد برساختن‌گرا و بر اساس مدل چارمز بود، به این مفهوم که محقق پس از انجام مصاحبه‌های عمیق هدفمند، با اتکا به خلاقیت‌های فردی (دانش، قدرت تخیل فردی، قدرت نویسندگی و پرداخت) به تولید نظریه می‌پردازد.

وی ادامه داد: این پژوهش در محدوده جغرافیایی کلان شهر اصفهان انجام و با استفاده از شیوه گلوله برفی، صاحبنظران، متخصصان و خبرگان موردنظر شناسایی و اقدام به مصاحبه نیمه ساختار یافته با ۱۷ نفر از خبرگان مختلف علمی و تجربی صورت پذیرفت تا جایی که محقق به اشباع نظری رسید؛ بدین معنی که مصاحبه‌ها مطالب جدیدتر و مطلوبی را در پی نداشت.

ابراهیمی اظهار کرد: پس از آن تمامی مصاحبه‌ها پیاده سازی و در چهار مرحله کد گذاری و تلخیص داده‌های حاصل از مصاحبه‌های کیفی، اطلاعات و داده‌های مورد نظر دسته بندی و به صورت جدول و یا مصور و با عنایت به مبانی نظری موجود گزارش ارائه و در نهایت دو مدل مفهومی اختصاصی در دو بعد انتخاب دوچرخه استاندارد به عنوان وسیله نقلیه عمومی و دوچرخه سواری استاندارد در معابر درون شهری استخراج و گزارش شد.

وی با بیان اینکه برای جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های این پژوهش از مطالعه کتابخوانی و جست و جو در سایت‌های معتبر اینترنت برای مطالعه مبانی نظری پژوهش و پیشینه آن استفاده شد، گفت: شناسایی انواع دوچرخه و برخی از استانداردهای دوچرخه و دوچرخه‌سواری با توجه به اهداف پژوهش از محتوای سایت‌ها و وبلاگ‌های تخصصی فعال در این حوزه و حتی گروه‌ها و کانال‌های اجتماعی فعال در فضای مجازی، جمع‌آوری شد.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان اظهار کرد: با پیاده سازی مصاحبه‌ها و کدگذاری تخصصی در سه مرحله و با توجه به مبانی نظری پژوهش و پیشینه تحقیق موجود، نتایج ذیل جمع‌بندی و شاخص‌ها و توصیه‌هایی برای انتخاب دوچرخه استاندارد درون شهری با سه مؤلفه اصلی شناسایی شد که شامل: ویژگی‌های عمومی دوچرخه درون شهری، تشریح اجزای اصلی دوچرخه و تبیین ویژگی‌های مطلوب اجزای یک دوچرخه بود.

وی با بیان اینکه در این پژوهش دوچرخه سواری استاندارد و اصولی در شهر با دو مؤلفه ارگونومی دوچرخه و استفاده صحیح از آن در معابر شهری گزارش شد، افزود: عوامل مؤثر محیطی بر دوچرخه سواری در شهر با هشت مؤلفه مختلف و تأثیرگذار شناسایی و پس از معرفی برندهای استاندارد موجود در بازار، انواع معابر شهری از سه دیدگاه و کاربری مختلف شناسایی و معرفی و دو مدل مفهومی در راستای «شناسایی دوچرخه استاندارد» و «دوچرخه‌سواری صحیح و اصولی به عنوان یک وسیله نقلیه درون شهری» ارائه و جمع‌بندی شد.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: پس از جمع بندی نتایج و مرتب‌سازی مطالب استخراج شده، مراتب به تأیید ناظران تخصصی طرح در معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری رسید.

وی با بیان اینکه برای جمع آوری و جمع بندی مطالب مورد نظر بیش از ۳۷۰۰ نفر ساعت زمان صرف شده است و در بیش از ۱۵۰ صفحه مطالب مفید جمع بندی شد، گفت: مطالب استخراج شده می‌تواند رفرنسی مطمئن برای مدیران و کارشناسان شهرداری جهت ترویج و توسعه فرهنگ دوچرخه سواری در بین شهروندان مختلف باشد و تولیدات مختلف آموزشی و اجرایی را می‌توان از آن استخراج کرد.کد محتوا 19536

برچسب ها