شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان آماده همکاری با طرح شهروند دیپلمات است

مدیر گروه همکاری‌های علمی بین‌المللی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: طرح شهروند دیپلمات نیاز به کار و پختگی دارد. با اجرا شدن این طرح، مجالی برای استفاده از تمام فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود در زمینه‌های مختلف برای توسعه ارتباطات بین‌المللی اصفهان فراهم می‌شود.

مژگان یزدیانپور در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص طرح شهروند د