تقویت نهادهای مدنی، خلاقیت فرهنگی در شهر را ارتقاء می‌دهد

معاون فرهنگی شهردار اصفهان گفت: شهرداری اصفهان درصدد تقویت نهادهای مدنی است، زیرا تجربه نشان داده هر اندازه امر فرهنگ به حوزه‌های مدنی و مردم واگذار شود، شور و نشاط و خلاقیت فرهنگی در شهر افزایش می‌یابد.

محمد عیدی در گفت و گو با خبرنگار ايمنا به تاثیر واگذاری مراکز فرهنگی از سوی شهرداری به بخش خصوصی اشاره و اظهارکرد: واگذاری امور فرهنگی به حوزه‌های مدنی و مردم باعث گسترش خلاقیت های فرهنگی، شور و نشاط در شهر می شود.

وی افزود: شهرداری اصفهان در این دوره تصمیم دارد نقش تصدی‌گری خود در مراکز فرهنگی را کاهش داده و حوزه‌های تسهیل گری را برای فعالیت نهادهای مدنی که دغدغه‌های فرهنگی در بخش‌های ورزشی، هنری و اجتماعی دارند، تقویت کند.

معاون فرهنگی شهردار اصفهان ادامه داد: با توجه به اینکه برداشت عموم از بخش خصوصی بیشتر مباحث اقتصادی است، ترجیح می دهیم به جای استفاده از واژه «بخش خصوصی» از واژه «نهادهای مدنی» اعم از مؤسسات خیریه و نهادهایی که دغدغه فرهنگی دارند، استفاده کنیم.

عیدی خاطرنشان کرد: این امر موجب می‌شود خلاقیت‌های فرهنگی و هنری در شهر گسترش یابد و چالش بهره‌برداری از فضاهای در اختیار شهرداری که با نگاه تصدی گرایانه دیده می‌شد، رفع شود، معاونت فرهنگی شهرداری اصفهان در صدد است این رویکرد اساسی را به امر شهردار و سیاست‌های ابلاغی شورای شهر پیگیری کند.کد محتوا 18873

برچسب ها