تصویب برنامه راهبردی ۱۴۰۵ سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان

معاون برنامه‌ریزی و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از تصویب برنامه راهبردی ۱۴۰۵ سازمان مدیریت پسماند خبر داد.

فرشاد مستأجران در گفت و گو با خبرنگار ايمنا ، اظهار کرد: هدف از پیاده‌سازی نظام مدیریت استراتژیک در سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان، جهت‌دهی و همسان‌سازی فعالیت‌های این سازمان در راستای اهداف توسعه‌ای و پیاده سازی سلسله مراتب مدیریت پسماند از قبیل کاهش سرانه تولید پسماند عادی شهری به منظور کاهش آلودگی‌های زیست محیطی در شهر اصفهان است.

وی ادامه داد: این پروژه به عنوان ضرورتی که امکان هماهنگی و همسویی را در مدیریت شهری فراهم آورد، هم راستا با برنامه ۱۴۰۵ شهرداری به منظور دستیابی به شهری زیست پذیر و ارائه خدمات مطلوب به ذی‌نفعان طراحی و تدوین شده و پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و معاونت خدمات شهری شهرداری، تصویب شده است.

معاون برنامه‌ریزی و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با بیان اینکه اجرایی شدن برنامه راهبردی سازمان مدیریت پسماند منوط به بسترسازی است، تأکید کرد: شرط لازم و کافی برای اجرای برنامه راهبردی، در مرحله اول فراهم کردن نیازمندی‌ها و زیر ساخت‌های اجرایی برنامه و همچنین همکاری و مشارکت سایر حوزه‌های شهرداری و بویژه شهروندان است تا این برنامه بتواند با رویکرد یکپارچگی مدیریت پسماند و منطبق بر برنامه ۱۴۰۵ شهرداری اصفهان عملیاتی شود.

وی ادامه داد: برنامه راهبردی کنونی طی ۱۳ ماه کار مداوم و با تشکیل جلسات متعدد با مشارکت نمایندگان مردم، مدیران و کارشناسان به دست آمده و کلیه‌ی ارکان این برنامه، قابل ارزیابی و بهبود مستمر است که مطمئناً با اجرایی شدن و انجام ارزیابی مستمر می‌تواند بهبود در خور توجهی در عملکرد سازمان ایجاد کند.

مستأجران در مورد جزئیات این برنامه، گفت: ویژگی‌متمایز این برنامه نسبت به برنامه‌های قبلی سنجش پذیری برنامه و تعریف پروژه‌های عملیاتی و نیز هم راستا بودن با برنامه ۱۴۰۵ شهرداری است و تلاش شده تا بر اساس سیاست هماهنگ سازی ذی‌نفعان و هم چنین خلق ارزش اشتراکی تدوین شود.

معاون برنامه‌ریزی و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با بیان اینکه برنامه راهبردی سازمان در جلسه شورای عالی سازمان مدیریت پسماند به تصویب رسیده است، اظهار کرد: در این جلسه شهردار اصفهان ضمن تأکید بر لزوم تقویت فرهنگ‌سازی و آموزش در زمینه مدیریت پسماند و توسعه خدمات بر اساس نیاز ذی‌نفعان مختلف، تهیه و تصویب برنامه راهبردی ۱۴۰۵ در این سازمان را به فال نیک گرفته و از هم راستا بودن این برنامه با برنامه ۱۴۰۵ شهرداری اصفهان ابراز خرسندی کرد.کد محتوا 35988

برچسب ها