بررسی عوامل موثر در بهبود خدمات الکترونیکی شهرداری‌ها

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: بررسی عوامل موثر در بهبود خدمات الکترونیکی شهرداری‌ها به عنوان پروژه پژوهشی مساله محور حوزه بهره‌بردار معاونت حمل و نقل و ترافیک توسط دانشگاه علم و صنعت ایران مورد پژوهش قرار گرفت.

مرتضی نصوحی در گفت و گو با خبرنگار ايمنا ، اظهار کرد: توسعه فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی آثار بسیار مثبتی در عرصه‌های مختلف علمی، اجتماعی و اقتصادی جوامع بهره مند از این فناوری‌ها گذاشته است.

وی افزود: در این میان و با توجه به تحولات عظیم صورت گرفته در ساختارهای خدماتی، نقش شهرداری‌ها به عنوان ارگان‌های تأثیرگذار در اقتصاد و خدمات شهری بیش از پیش پررنگ‌تر و مهم‌تر شده چرا که می‌تواند با استقرار و توسعه خدمات الکترونیکی و تعاملی در قالب خدمات شهرداری الکترونیکی از قابلیت‌ها و مزایای فراوان آن در عرصه خدمت‌رسانی به شهروندان بهره برده و گامی در راستای تحقق شهر الکترونیکی بردارد.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان تصریح کرد: در این پژوهش که با هدف بررسی عوامل مؤثر بر بهبود خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان انجام شده، پس از توزیع و جمع آوری پرسش‌نامه در بین شهروندان چهار منطقه جغرافیایی شمال، جنوب، غرب و شرق شهر اصفهان، ابتدا عوامل تأثیرگذار بر بهبود خدمات با استفاده از تحلیل عاملی شناسایی و دسته بندی شده سپس بار عاملی عناصر مرتبط با بهبود خدمات الکترونیکی بر هرکدام از این مولفه‌ها مشخص و محاسبه شد.

وی خاطرنشان کرد: نتایج حاصله نشان داد که ایجاد دفاتر ارائه خدمات الکترونیکی در سطح محله‌ها، معرفی کانال‌های دسترسی و اطلاع‌رسانی مناسب در خصوص نحوه استفاده، بیشترین تأثیر را در بهبود خدمات الکترونیکی دارد همچنین ویژگی تامین امنیت و حفظ اطلاعات خصوصی در استفاده از خدمات الکترونیکی دارای بیشتری ضریب تأثیر از دید پاسخ دهندگان برای یک خدمت مطلوب است.

نصوحی ادامه داد: نتایج پژوهش ۱۳ عامل را به عنوان فعالیت‌های مورد نیاز جهت بهبود خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان عنوان کرده است.کد محتوا 19481

برچسب ها