باید به جلو نگاه کرد و برای بازیابی امید و انرژی، گام های عملی برداشت/ باشد که سال 2021، صلح، سلامتی، سعادت و آینده ای روشن تر را برای همه انسان ها رقم بزند

شهردار فلورانس در نامه ای به قدرت اله نوروزی، شهردار اصفهان نوشت: متأسفانه سال 2020 زخم های عمیقی برای بسیاری از مردم جهان بر جای گذاشت. عده ای جان خود را از دست دادند و همچنین بحران های اقتصادی و اجتماعی که در پی این پاندمی جهانی رخ داد و تداوم آن هنوز همه ما را در سراسر جهان به چالش کشانده است.

داریو ناردلا، شهردار فلورانس با اشاره به اینکه شهر فلورانس در جهان به عنوان پایتخت انسان گرایی شهرت یافته است، در ادامه این نامه آورده است: مایلم به شما اطمینان دهم قصد داریم رابطه خوب بین دو شهر اصفهان و فلورانس را هرچه بیشتر تقویت کرده و پروژه های جدیدی را در راستای منافع دوجانبه جوامع خود گسترش دهیم.  

شهردار فلورانس، خواهرخوانده ایتالیایی نصف جهان، در این نامه همچنین با ابراز امیدواری از اینکه سال 2021 روزنه ای نو، تجدید حیات جامعه، فرهنگ، اقتصاد و همه آنچه که این پاندمی طی چالش سال 2020 از ما سلب کرده را به ارمغان آورد، نوشته است: اکنون در راستای مقابله با این چالش، سخت و بی سابقه، باید به جلو نگاه کرد و باید برای بازیابی امید و انرژی، گام های عملی برداریم. از این رو، مهم است باور داشته باشیم که در آینده بشریت، با حفظ فن آوری و ارزش های اصلی قادر به پیشرفت در سازندگی هستیم. باشد که سال 2021، صلح، سلامتی، سعادت و آینده ای روشن تر را برای همه انسان ها رقم بزند.    کد محتوا 30427

برچسب ها