ادامه خیابان فرزانگان و پل آفتاب بهره برداری رسمی می شود/ اعتبار 200 میلیارد تومانی برای اجرای این پروژه ها

شهردار اصفهان گفت: تکمیل نهایی ادامه خیابان فرزانگان با نام آسمان و تابان و آغاز بهره برداری رسمی از پل آفتاب در اتوبان شهید اردستانی با 200 میلیارد تومان اعتبار افتتاحیه های پیش رو در شهر اصفهان است.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت اله نوروزی در ارتباط رادیویی با برنامه «سلام اصفهان» با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س) اظهار کرد: شهرداری اصفهان در هفته های پیش رو و نیز تا پایان سال چندین پروژه بزرگ در مناطق مختلف در حوزه های عمرانی، خدماتی و فرهنگی افتتاح خواهد کرد.

وی ادامه داد: تکمیل نهایی ادامه خیابان فرزانگان با نام آسمان و تابان و آغاز بهره برداری رسمی از پل آفتاب در اتوبان شهید اردستانی از جمله این افتتاحیه هاست که در مجموع با 200 میلیارد تومان اعتبار به نتیجه رسیده است.

شهردار اصفهان افزود: در این پروژه ها، از زمانی که امکان ایجاد دسترسی برای عبور خودروها وجود داشت مسیر باز شد و مورد بهره برداری غیررسمی قرار گرفت زیرا اعتقاد داشتیم استفاده سریع تر از آن به حفظ ایمنی مردم در منطقه کمک می کند.

وی با بیان اینکه در بهمن ماه جزئیات این پروژه ها مانند تامین روشنایی و سایر امکانات خدماتی تکمیل می شود و شاهد بهره برداری رسمی خواهیم بود، گفت: هم اکنون مجموعه پل های شهید سلیمانی نیز با سرعت در حال پیشرفت است و تا پایان سال بهره برداری می شود.

نوروزی بیان کرد: بزرگراه شهید اردستانی و محور انتقال دو نقطه پل آفتاب در جاده فرودگاه و پل های شهید سلیمانی در حال پیشرفت خوبی است و تکمیل این پروژه باعث کاهش بار ترافیکی در این منطقه و کل اصفهان می شود.
کد محتوا 28919

برچسب ها