سال جهش تولید

پیام_تبریک مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان 
به مناسبت هفته نیروی انتظامی 

                                                                                                                                                              
ایمان حجتی (مدیر روابط بین الملل شهرداری اصفهان)

شهر اصفهان در راستای توسعه چند جانبه گرایی و بهره گیری از ظرفیت شبکه ها و سازمان های مهم بین                                                                                                                                    

قدرت الله نوروزی (شهردار اصفهان)

برای هفته فرهنگی #اصفهان مقرر شد با همکاری و پشتیبانی از سمن ها و خیریه ها، برنامه ریزی برای                                                                                                                                    

?>